Na vstup do Karty školy potrebujete kód a heslo, ktoré sme vám poslali v maili o online súťaži 15. mája. Ak ste mail nedostali, skontaktujte sa s nami telefonicky (02/ 63 82 49 52) alebo e-mailom e-mailom.

Kód školy:  

Heslo: